Implantoprotetyka zajmuje się odbudową protetyczną . Rekonstrukcje stosujemy indywidualnie według potrzeb pacjentów. Bez względu na ilość ubytków możemy odtworzyć uzębienie naturalne. Przy pojedynczym ubytku będzie to korona porcelanowa na implancie, przy braku dwóch lub kilku zębów będą to pojedyncze korony na implantach lub most wykonany na implantach, w przypadku całkowitego braku zębów w żuchwie lub szczęce lekarz wszczepia kilka implantów, na których wykonuje protezę na implantach.